Obec Rozvadov
ObecRozvadov

Rozvadovské rozhledy - říjen 2009

-

Dnešní vydání nabízí:
 
Proběhne sběr nebezpečného a objemného odpadu 
Zábava pro důchodce
Nabídka cvičení TAE-BO a PILATES v Rozvadově
Nabídka výuky cizích jazyků v Rozvadově
Poděkování
Oznámení RWE Plynoprojekt, s.r.o.
Prodloužení termínu ukončení fotosoutěže
Školní okénko 
 

Proběhne sběr nebezpečného a objemného odpadu 
 

Obec Rozvadov zabezpečuje ve spolupráci s firmou EKODEPON s.r.o. mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a zpětný odběr elektrozařízení, který proběhne v neděli dne 1. listopadu 2009 následovně:

 
stanoviště                                          doba přistavení mobilní sběrny
Diana                                                   8,35 -    8,45
Kateřina                                              8,30 -    9,30
Milíře                                                   9,00 -    9,20 
Rozcestí                                              9,30 -    9,45
Nové Domky                                      10,00 - 10,15

 
Ve vymezeném čase mohou občané zdarma předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady: obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Do zpětného odběru elektrozařízení lze předat: televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad (tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.). Objemný odpad je odpad vznikající provozem domácnosti a rozměry jej nelze odložit do běžné sběrné nádoby (popelnice).
Prosíme občany k donášení předmětných odpadů pouze v době přistavení kontejnerů, aby odpady byly ukládány přímo do nich. Děkují   Vám   pracovníci   firmy   EKODEPON.

 

Zábava pro důchodce

 
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 od 18.00 hod. se uskuteční v rozvadovském Solárku akce pro důchodce. K tanci i poslechu zahraje a zazpívá Marie Nováková, která se naposledy důchodcům velice líbila. Zájemci, hlaste se na OÚ do 20.11., ať se může objednat příslušné množství občerstvení.
 
 

Nabídka cvičení TAE-BO a PILATES v Rozvadově

 
Nabízíme následující pohybové aktivity: akční a dynamické TAE-BO  v kombinaci s meditativním a  celým jedním stoletím prověřeným PILATES. Oba sportovní systémy jsou orientovány na správné držení těla, tak, abychom mohli zabránit následkům jedné z civilizačních chorob, která trápí nejen nás, ale bohužel už i naše děti -  špatné postavení páteře a následné bolesti zad. Rozdíl v průběhu tréninku TAE-BO a PILATES je enormní, ale to neznamená, že se někdo z  nás musí omezovat jen na jeden druh sportu. (Ale pozor - výjimku tvoří akutní onemocnění  dýchacího ústrojí - např. zánět horních cest dýchacích nebo akutní či chronická onemocnění pohybového aparátu... Ale po konzultaci se sportovním lékařem a po pozitivním dobrozdání můžete s námi bez problémů trénovat). Krátce o TAE-BO - jedná se o souhrn kopů a úderů, spojovaných do kombinací, které mají nejen zvýšit náročnost tréninku, ale i zajistit, že se cvičící  vydají z veškeré síly a maximálně posílí veškeré svalstvo, ale hlavně - odpočinou, pobaví a v kolektivu načerpají energii. Krátce o PILATES - jedná se o komplexní trénink páteře - tedy - původní zaměření rehabilitace správného držení těla (posilování dna pánevního a následně sloupce obratlů - páteře) je  automaticky spojen s tréninkem povrchového svalstva - kromě primárního efektu uvolnění meziobratlových plotének, posilujeme další vrstvy svalstva, od páteře směrem ven. Žádoucí efekt je trénink povrchových velkých svalů -  zvlášť pro dámy - štíhlé a dlouhé svaly nejsou na škodu ani civilním džínám, ani plesové róbě. Přes zdánlivě nudnou statiku provedení cviků garantujeme nejen žádoucí efekt, ale hlavně dobrou zábavu a uvolnění v kolektivu.
Pokud máte někdo z řad dospělých občanů zájem o nabízená cvičení, kontaktujte paní Danielu Jiřikovou (trenérku TAE-BO a instruktorku PILATES z Tachova), na tel. : 374 72 46 17 či 733 365 400 v termínu do 20.10.2009. Cena bude stanovena podle počtu přihlášených zájemců. Těšíme se na Vás v Základní škole Rozvadov.
 
 

Nabídka výuky cizích jazyků v Rozvadově

 
Pokud má někdo z řad dospělých občanů zájem o výuku německého či anglického jazyka v jazykovém kroužku při ZŠ Rozvadov, hlaste se u ředitelky ZŠ Mgr. Urbanové v termínu do 20.10.2009. Cena bude stanovena podle počtu přihlášených zájemců.
 
 

Poděkování

 
Sdružení vlastníků bytů v domě č.p. 167 v Rozvadově děkuje touto cestou zastupitelům, starostovi a pracovníkům obce Rozvadov za opravu betonového žlabu k odtoku povrchové dešťové vody u domu č.p. 167.
 
Jménem sdružení
předseda Alois Tahovský
Oznámení RWE Plynoprojekt, s.r.o.

 
V průběhu měsíců září až prosince tohoto roku se budou na území obce Rozvadov provádět zpřesňující geodetické práce v souvislosti s přípravou VTL plynovodu. V případě jakýchkoliv připomínek, dotazů či stížností v této věci kontaktujte Ing. Petra Kubíčka, tel.č. 737 200 610.
 Prodloužení termínu ukončení fotosoutěže

 
Jelikož se do soutěže pro místní občany o nejhezčí fotografii na téma: „Rozvadov nevšedníma očima“ přihlásili se svými fotkami pouze dva soutěžící, prodlužujeme termín uzavření soutěže do konce května příštího roku. Máte tedy k dispozici ještě tři roční období na zachycení nějaké zajímavosti v naší obci, kterou přineste na fotografii o rozměrech 20x30 cm (jeden účastník max. 2 fotografie) na OÚ paní Svobodové. (Jedná se samozřejmě o celý katastr obce včetně všech osad). Připomínáme, že první cena v soutěži je fotoaparát, proto neváhejte a foťte!
 Školní okénko

 
Nový školní rok 2009 / 2010
Jak to všechno začalo? No krásně – krásným počasím i vším ostatním.
1.9. Slavnostní zahájení nového školního roku
Přivítání všech žáků a učitelů, ale především dvou nových prvňáčků.(ELENKA CHEBLIOVÁ a DAVID FIALKA )
Uvítací projev pronesl  starosta J. Červený, který přivítal i naší novou  ředitelku Mgr. Janu Urbanovou.
Ta nás také všechny pěkně přivítala a popřála nám, aby se nám ve škole mooc líbilo.
Abychom se ve škole nejen všechno výborně naučili od našich šikovných paní učitelek, ale měli i spousty dobrých kamarádů a prožili i hodně prima zážitků, na které prý jednou budeme vzpomínat.
Abychom všichni táhli za jeden provaz: žáci-učitelé-rodiče, škola-rodina i obec.
Prostě abychom byli všichni dohromady dobrá parta , ve které se může spolehnout jeden na druhého.
Sestava naší školní jednotky:
2 třídy - 5 ročníků – 23 žáků : 12 děvčat+11 kluků – 1 ředitelka – 1 učitelka – 1 družinářka –          1 uklízečka
I.třída : 1. + 4. + 5. ročník: 10 žáků – paní učitelka Mgr.Jindřiška Houzarová a Drahuška Muchová /AJ/
II.třída : 2. + 3.       ročník : 13 žáků – paní učitelka Mgr. Jana Urbanová a Pavla Koleňáková
 
1.ročník: 2 ž. – Elenka Chebliová , David Fialka
2.ročník: 7 ž. – Markéta Ábelová , Lenka Hubáčková, Kristýna Kadečková, Eliška Kotajná,      Eliška Vilimcová, Jan CHebli a Jan Vu                           
3.ročník: 6 ž. – Jana Duyen Tran Thi, Šárka Krčálová, Patricie Peci, Veronika Rubíková
                           Aleš Bašta, Josef Knápek
4.ročník: 4 ž. - Sára Fialková, Linda Linh Le Thi, Martin Ábel, Bohouš Hoang Thai Anh
5.ročník: 4 ž. – Radek Čermák, Marek Fialka, Jiří Kunc, Luděk Vespalec
 
Naše první společná akce :
11.9. Výstava zahrádkářů v Tachově (výpěstky ovoce a zeleniny od zahrádkářů z Tachova i okolí). 
Nepřeberné množství tvarů, barev i velikostí ovoce a zeleniny.
Nejvíce se nám líbila obrovská červená řepa jako z pohádky, slunečnice a krásné jiřiny od Šmoulinek z Pernolce. Uskutečnil se i nákup kaktusů a papriček - feferonek.( pro taťuldy – kuchaře do gulášů )
Další akce:
25.9. bleskový nácvik vystoupení malých Berušek –mažoretek –roztleskávaček - předskokanek
na Václavské slavnosti: fotbalové utkání velkých Berušek a ještě větších Mustangů
26.9. Náš Velký Den - naše První veřejné vystoupení
na ploše, „která znamená svět“ – na našem fotbalovém trávníku( chloubě i lásce Rozvadova ).
Velká tréma, nervy a obavy z kroků i celé choreografie na tak asi pro nás, malé Berušky, najednou velké ploše stadionu.
 Novináři - naše první rozhovory, fotografové – naše první fotografování jako při mistrovství světa ve fotbalu nebo Miss Aerobik ČR.
Sláva, úspěch, ovace, zdající se upřímné nadšení všech, slzičky dojetí nás i našich rodičů,
hlavně: maminek, babiček, tetiček, sousedek, známých i neznámých / i velkých BERUN a MUSTANGU
 i originál pravých fotbalistů z TJ ROZVADOV a SK SLÁVIA PRAHA – pardon VEJPRNICE
i paní servírky Marušky S. z Penzionu od Šilhů /
 a bouřlivý potlesk při tónech známého fotbalového „šlágru“:
OLE , OLE, OLE, MY VYHRAJEM….
A my jsme přišly, viděly, zvítězily – VYHRÁLY
určitě nejméně samy pro sebe( za svou odvahu a šikovnost a…),
ale i pro naše obětavé, akční, šikovné a nápadité paní cvičitelky a dnes už i naše kamarádky: Bohdanu a Lenku K.
a určitě i pro naše paní učitelky: Jindřišku H., Pavlu K. a Janu U.
Právě díky jejich prvotnímu nápadu, nadšení a pomoci se dobrá věc podařila a my mohly „řádit“ na stadionu       o „sto šest“ a skandovat : „BERUŠKY DO TOHO, ROZVADOV VYHRAJE, GOL, GOL,GOL …“
A pak už jsme všichni pokračovali s úlevou a s klidem v dalším bujarém veselí, patřícímu ke každé správné slavnosti či pouti ( Václavské či jiné ) při BRASS BANDU,TĚŽKÉM POKONDRU R., RETRO OLDIES DISCU ve stanu i mimo stan, někteří až do rána bílého nedělního, někteří až pondělního ! / prý většinou pánové: sděleno žáčky/
 
Zpracovala: Jana Urbanová na základě podnětů, dojmů a sdělení svých žáčků.             
                       8.10.2009 03.30 hod
 
Příště : Anketa žáků k Václavským slavnostem
Článek : Tachovský Deník z 29.9.2009
Fotodokumentace – fotogalerie: www.rozvadov.cz - Co se u nás děje

 

Datum vložení: 12. 10. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 1. 2017 3:54
Autor:

Rozvadovské rozhledy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)