Rozvadov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Územní plán sídelního útvaru Rozvadov

Přehledné informace o územně plánovací činnosti (územně plánovacích dokumentacích) Obce Rozvadov (internetová aplikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR) - klikněte sem

Územní plán sídelního útvaru Rozvadov (schválen zastupitelstvem obce v r. 2000) - klikněte sem

Obecně závazná vyhláška O závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Rozvadov - klikněte sem

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje OZV - O závazných částech Územního plánu  sídelního útvaru Rozvadov - klikněte sem

Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Rozvadov:

 • text změny - klikněte sem
 • koordinační výkres - klikněte sem
 • komplexní urbanistický návrh - klikněte sem
 • zemědělská příloha - klikněte sem

Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Rozvadov:

 • text změny - klikněte sem
 • koordinační výkres - klikněte sem
 • komplexní urbanistický návrh - klikněte sem
 • zemědělská příloha - klikněte sem

Změna č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Rozvadov -

 • celek - klikněte sem
 • text změny - klikněte sem
 • koordinační výkres - klikněte sem
 • komplexní urbanistický návrh - klikněte sem
 • zemědělská příloha - klikněte sem

V plném rozsahu jsou výše uvedené územně plánovací dokumentace obce k nahlédnutí na Obecním úřadě Rozvadov, Městském úřadě Tachov, stavebním úřadě v Boru a na Krajském úřadě Plzeňského kraje.