Rozvadov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozvadovské rozhledy - Rozvadovské rozhledy leden 2005

-

Dnešní vydání nabízí:


Poděkování obce Rozvadov
Zápis do 1. třídy základní školy
Placení místních poplatků
Citujeme z Příručky pro případ ohroženíPoděkování obce Rozvadov

 

Obec Rozvadov děkuje touto cestou společnosti American Chance Casinos a.s. za poskytnutý předvánoční příspěvek pro rozvadovské důchodce.
 
 
 

Zápis do 1. třídy základní školy
 

 
Zápis do 1. třídy základní školy v Rozvadově se koná ve středu 2.2.2005 od 14.00 do 16.00 hod. v ZŠ Rozvadov. S sebou vezměte rodný list dítěte! Děti s odkladem školní docházky již k zápisu nejdou.
 
 

Placení místních poplatků
 

 
Upozorňujeme občany, že si mohou chodit zaplatit v úřední hodiny na obecní úřad poplatky na rok 2005 ( nájem pozemku, pes ).

 
 

Citujeme z Příručky pro případ ohrožení
 

 
Dnes si připomeneme, co je tzv. „integrovaný záchranný systém“ – jedná se o koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
 
Základní složky:
 
-         Hasičský záchranný sbor ČR
-         jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany
-         zdravotnická záchranná služba
-         Policie ČR

 
 
Ostatní složky:
 
-         vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a prostředky ozbrojených sil
-         ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
-         ostatní záchranné sbory
-         orgány ochrany veřejného zdraví
-         havarijní, pohtovostní, odborné a jiné služby
-         zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracem.

 

Datum vložení: 1. 3. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2017 4:32
Autor: