Rozvadov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozvadovské rozhledy - Rozvadovské rozhledy listopad 2005

-

Dnešní vydání nabízí:


Přijďte na burzu
Akce klubu důchodců
Upozornění občanům
Občanské průkazy - upozornění

 Přijďte na burzu

 

úterý 15.11.2005 proběhne v prostorách ZŠ Rozvadov burza „všeho možného“. Od 15.00 si mohou zájemci o prodej zboží přijít chystat věci k prodeji, vlastní burza bude zahájena v 16.00 hodin a potrvá do 18.00 hodin. Přijďte se podívat, třeba se vám něco bude hodit!


Akce klubu důchodců

 

Klub důchodců děkuje za uspořádání akce „Každý má rád, když mu začnou hrát“ a současně oznamuje, že ve středu 7.12.2005 od 18.00 hodin se v Solárku uskuteční letošní závěrečné posezení důchodců.

Svoz z osad zajištěn autobusem p. Pajera podle následujícího harmonogramu:

17.30 hod. – Diana, 17.40 hod. - Milíře, 17.45 hod.  - Svatá Kateřina, 17.50 hod.  - Rozcestí.

Zájemci, nahlaste svou účast na OÚ Rozvadov do 25. listopadu 2005. Děkujeme


Upozornění občanům

 

Upozorňujeme občany, že nově osazené kontejnery v Rozvadově jsou určeny výhradně pro tříděný odpad ( papír, sklo, plasty ). Běžný pevný domovní odpad ( jako například jednorázové dětské pleny ) do něj rozhodně nepatří!


Občanské průkazy - upozornění

 

Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. ( bod 57 ), kde je uvedeno: „K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část.“ Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů.

 

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů se nedoporučuje cestování dětí zapsaných v občanském průkazu bez vlastního cestovního dokladu.

 

Datum vložení: 9. 11. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2017 6:19
Autor: