Rozvadov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozvadovské rozhledy - Rozvadovské rozhledy prosinec 2005

-

Dnešní vydání nabízí:


Živý betlém
Vánoční turnaj v kulečníku
Omezení provozu LSPP od 10.10.2005
Úsměv roku
Příspěvek Ing. Václava Votavy
Poděkování ředitelky MŠ
Vyhodnocení mobilních sběrů odpadů v obcích SOČ
Provozní doba nové lékárny
Pozvánka na ohňostrojŽivý betlém

 

Již tradiční akce, pořádaná v předvánočním čase rozvadovským kulturním sdružením Beruška, se uskuteční 21.12.2005 od 18.00 hodin. Čaj, grog, punč, vánoční cukroví, dárečky a koledy. Letos nám zazpívají děti z naší základní školy. Srdečně zveme všechny účastníky!
 
 

Vánoční turnaj v kulečníku

 

Vánoční turnaj v kulečníku proběhne v sobotu 17. prosince tohoto roku od 11.00 hodin v rozvadovském Soláriu. Zápisné: 50,- Kč. Cena za první místo: mobilní telefon, za druhé: láhev whisky a za třetí: láhev finské vodky. Zájemci o účast v turnaji, přihlaste se v Soláriu nejpozději do 11. prosince!
 
 

Omezení provozu LSPP od 10.10.2005

 

Provoz lékařské služby první pomoci v Poliklinice Bor:
Pondělí – čtvrtek: od 17.00 do 7.00 hod.
Pátek: od 15.00 do 7.00 hod.
Sobota – neděle: nepřetržitě
Svátky: nepřetržitě
Od 10.10.2005 po 22. hodině LSPP nevyjíždí sanitním vozem za pacientem domů ani jinam do terénu, ošetřuje pacienty pouze v místě výkonu LSPP, tj. v ordinaci LSPP Polikliniky Bor.
V akutních případech ohrožení života je třeba volat záchrannou službu tel.č. 155.

 
 

Úsměv roku

 

Rozvadovské kulturní sdružení Beruška připomíná, že v rámci zahájeného projektu s názvem „Úsměv roku“ máte stále možnost každé liché úterý od 16 do 18 hod. přijít do dílny ZŠ Rozvadov a vyrobit keramickou kachli s motivem úsměvu. Slavnostní vernisáž výstavy výrobků se uskuteční koncem jara 2006.

 

Příspěvek Ing. Václava Votavy

 

Vážení spoluobčané, do nového roku 2006 si dovoluji popřát Vám, Vašim rodinám i Vašim blízkým především pevné zdraví, štěstí a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky
 
 

Poděkování ředitelky MŠ

 

Ředitelka MŠ Rozvadov děkuje Veronice Knápkové  za zakoupení mikulášské nadílky pro děti.
 
 

Vyhodnocení mobilních sběrů odpadů v obcích SOČ

 

Pravidelně se v některých městech a obcích provádí na jaře a na podzim mobilní sběry objemného a nebezpečného odpadu. Je v těchto případech možné na předem určených stanovištích a ve stanovené době odevzdat např. vysloužilou lednici, televizi, použitý olej, autobaterii nebo skříň či zářivku. Proškolení pracovníci tyto odpady převezmou, roztřídí a uloží tak, aby s nimi bylo dále nakládáno ve smyslu platných předpisů. Aby bylo možné zajistit bezpečnou a ekologickou likvidaci, nebo využití těchto odpadů, je nutná vzájemná spolupráce občanů, zástupců samosprávy a pracovníků naší firmy . To zatím není vždy pravidlem. Na některých stanovištích se již několik hodin (někdy i dní) před oznámeným sběrem začnou hromadit tyto odpady a  stávají se nebezpečným místem her dětí všeho věku, nebo zdrojem pro nekontrolované působení různých sběračů surovin. Pro děti určitě není vhodná hračka vyřazená elektronika, autobaterie nebo zářivka. Pracovníky naší firmy pak při příjezdu čekají rozbité televizory, monitory, vylité autobaterie a rozebraná elektronika. Někdy je nutno použít i záchranných prostředků (např.sorbentů) pro zamezení případného ohrožení životního prostředí.V současné době se rovněž rozbíhá systém zpětného odběru všech elektrozařízení z domácností a obce za sběr tohoto odpadu budou platit podstatně méně než dosud. Předpokladem však je, že odevzdávaná zařízení budou kompletní, což popisovaná situace značně ztěžuje. Vycházíme občanům vstříc i tím, že sběry realizujeme na víkendy a harmonogram sběru je předáván na úřad ke zveřejnění v dostatečném předstihu. Je již v kompetenci zástupců samosprávy zabezpečit informovanost občanů o mobilním sběru tak, aby příště nedocházelo k popisované situaci. Na závěr můžeme všem občanům doporučit pro zlepšení životního prostředí odevzdávat nepotřebné spotřebiče a další odpady na předem ohlášená místa a zejména ve stanovených termínech mobilního sběru odpadů nebo na sběrné dvory odpadů, pokud jsou v obci zřízeny.                                                 
                                                                        EKODEPON s.r.o.,vedoucí provozu Pacola Josef 

Provozní doba nové lékárny

 

Provozní doba nové lékárny na starém hraničním přechodu:
Po – Ne: 10.00 – 18.00 hodin.
 
 

Pozvánka na ohňostroj

 

Zveme všechny na půlnoční ohňostroj 31.12.2005. Podávat se bude svařené víno a sekt.

 
 
Všem našim občanům přejeme  všechno nejlepší do nového roku!

 

Datum vložení: 6. 12. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2017 6:04
Autor: