Rozvadov

     Obec na mezinárodní silnici E 50 11 km západně od Přimdy, známá především jako hraniční přechod mezi ČR a SRN. K Rozvadovu místně přísluší též Svatá Kateřina, Diana, Milíře, Rozcestí a Nové Domky.
     Poprvé vstoupila naše obec do dějin v r. 1581. První písemná zmínka o obci je konkrétně doložena v tachovském urbáři, tj. soupisu robotních povinností, který je sice nezvěstný, na nějž však odkazují pozdější historické materiály. Původní pojmenování vsi bylo Roszhaupt, český název Rozvadov byl úředně zaveden v r. 1885. Celní úřad je zde zmiňován od r. 1613. Budova celnice stojí na svém současném místě od r. 1934. Náhrobníky císařských výběrčích cla z průběhu 18. století jsou zasazeny uvnitř kostela ve Svaté Kateřině.
Rozvadov

     Rychlý rozvoj pohraniční obce nastal po r. 1989. V současné době může Rozvadov opět těžit z blízkosti hraničního přechodu a provozu na mezinárodní komunikaci - nově zprovozněné dálnici. Dávno již také ustaly spory se sousední bavorskou obcí Waidhausem, které vyplňovaly dějiny obou obcí v 16. a 18. století Rozvadov i Waidhaus dnes úzce spolupracují na řešení společných problémů.
Aktuality
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Anketa
Zajímáte se o to, co se děje v naší obci?

Ano
4481 (4481 hl.)
Ne
4106 (4106 hl.)
Jen pokud se mě to osobně týká
4001 (4001 hl.)

Celkem hlasovalo: 12588
Vyhledávání
Citát týdne
Muži netuší, kolik rozumu vynaloží ženy na to, aby v porovnání s muži vypadaly hloupě.
Gundelach